Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ładza, Domaradz i Pokój).

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


1.    Działka nr 203/1, k.m.1, obręb Ładza, wieś Ładza, KW 67758;
a.    powierzchnia działki 0,1027 ha (RVI);
b.    działka niezabudowana, położona w środkowej części miejscowości Ładza, przy skrzyżowaniu ul. Wolności (droga o nawierzchni asfaltowej) i ul. Piaskowej (droga o nawierzchni gruntowej). Na granicy działki znajduje się słup linii energetycznej. Nieruchomość nie jest ogrodzona; posiada kształt czworoboku foremnego. Możliwość podłączenia: energii elektrycznej, sieci wodociągowej i telefonicznej.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
d.    cena działki – 15 400 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31-03-2008 r.

2.    Działka nr 203/2, k.m.1, obręb Ładza, wieś Ładza, KW 67758;
a.    powierzchnia działki 0,1068 ha (RVI);
b.    działka niezabudowana, położona w środkowej części miejscowości Ładza, przy ul. Piaskowej (droga o nawierzchni gruntowej). Nieruchomość nie jest ogrodzona; posiada kształt czworoboku foremnego. Możliwość podłączenia: energii elektrycznej, sieci wodociągowej i telefonicznej.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
d.    cena działki – 17 300 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31-03-2008 r.

3.    Działka nr 203/3, k.m.1, obręb Ładza, wieś Ładza, KW 67758;
a.    powierzchnia działki 0,1254 ha (RVI);
b.    działka niezabudowana, położona w środkowej części miejscowości Ładza, przy ul. Piaskowej (droga o nawierzchni gruntowej). Nieruchomość nie jest ogrodzona; posiada kształt czworoboku foremnego. Możliwość podłączenia: energii elektrycznej, sieci wodociągowej i telefonicznej.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
d.    cena działki – 20 300 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31-03-2008 r.

4.    Działka nr 203/5, k.m.1, obręb Ładza, wieś Ładza, KW 67758;
a.    powierzchnia działki 0,1236 ha (RVI);
b.    działka niezabudowana, położona w środkowej części miejscowości Ładza, przy ul. Piaskowej (droga o nawierzchni gruntowej). Nieruchomość nie jest ogrodzona; posiada kształt czworoboku foremnego. Możliwość podłączenia: energii elektrycznej, sieci wodociągowej i telefonicznej.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
d.    cena działki – 20 000 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31-03-2008 r.

5.    Działka nr 675/2, k.m. 3. obręb Domaradz, wieś Domaradz, KW 72803
a.    powierzchnia działki 0,1325 ha (B-RVI);
b.    nieruchomość jest położona na obrzeżu miejscowości Domaradz. Jest to teren zabudowany starym budynkiem stodoły i pozostałościami murów podziemia po budynku mieszkalnym, powierzchnia działki jest dość równa, zarośnięta drzewami samosiejkami. Brak uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury komunalnej. W pobliżu przebiega wodociąg komunalny oraz linia energetyczna. Droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzona żużlem. Nieruchomość nie jest ogrodzona i nie jest użytkowana.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako rola;
d.    cena działki – 29 000 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31-03-2008 r.

6.    Działka nr 1067/26 i 1068/26, k.m.2, obręb Pokój, wieś Pokój, KW 66127;
a.    powierzchnia działki 0,1157 ha (B-RV);
b.    Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości przy drodze wojewódzkiej (Opole – Namysłów, pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Teren płaski, zabudowany parterowym budynkiem ośrodka zdrowia. Dojazd do nieruchomości droga utwardzoną. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość jest użytkowana. Powierzchnia działki jest w pełni zagospodarowana, teren z dwóch stron jest ogrodzony. Możliwość dalszego wykorzystywania nieruchomości wyłącznie na cele związana z ochroną zdrowia.
c.    Teren zabudowy niskiej i usługowej, bliskość terenów mieszkaniowych;
d.    cena działki – 256 500 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31-03-2008 r.

Uwagi:
Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
Cena działki podana w pkt „d” jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT (22%) ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. Działki nr 675/2 oraz 1067/26 i 1068/26 są zwolnione z podatku VAT.
Wywieszono na okres 13-02-2008 r. do 05-03-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 16.

nowa podstrona, dodana 2008-02-13

Podmiot udostępniający: Barbara Zając - Wójt
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 13-02-2008 r.