Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.1.    Działka nr 171, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW brak;
a.    powierzchnia działki 0,1000 ha (RVI);
b.    działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta. Położona w środkowej części wsi Zieleniec, przy drodze do wsi Domaradz, pomiędzy budynkami mieszkalnymi nr 37 i 38. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej nn. oraz sieci telekomunikacyjnej. Przed działką stoi drewniany słup telekomunikacyjny. Teren ogrodzony z trzech stron. 
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pasie o szerokości 45 metrów od drogi publicznej studium przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi dla ludności. Na pozostałej części działki użytki rolne.
d.    cena działki – 6 512 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 16-04-2008 r.

2.    Działka nr 161, k.m.1, obręb Domaradzka Kuźnia, wieś Domaradzka Kuźnia, KW 71712;
a.    powierzchnia działki 0,2300 ha (RIVb i RV);
b.    działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Położona w środkowej części wsi Domaradzka Kuźnia, przy ulicy 1-go Maja, naprzeciw budynku mieszkalnego nr 6. Przez wycenianą działkę przebiega sieć wodociągowa równolegle do północnej granicy działki. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej nn. oraz sieci telekomunikacyjnej. Teren płaski, nieogrodzony. Bliskość terenów mieszkaniowych.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługi dla ludności,
d.    cena działki – 19 797 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 16-04-2008 r.


3.    Działka nr 165, k.m.1, obręb Domaradzka Kuźnia, wieś Domaradzka Kuźnia, KW 71713;
a.    powierzchnia działki 0,4600 ha (RIVa, B-RIVa i RIVb);
b.    działka częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym. Położona we wsi Domaradzka Kuźnia, pomiędzy ulicą 1-go Maja, a ulicą Opolską. Przez wycenianą działkę przebiega sieć wodociągowa. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej nn. oraz sieci telekomunikacyjnej. Teren wymaga uprzątnięcia. Budynek gospodarczy znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Teren płaski, częściowo ogrodzony.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
d.    cena działki – 39 010 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 16-04-2008 r.

4.    Działka nr 175/56, k.m.2, obręb Pokój, wieś Pokój, KW 35918;
a.    powierzchnia działki 0,2810 ha (RV i B);
b.    działka rolna częściowa zabudowana budynkiem gospodarczym. Kształt działki zbliżony do trapezu. Działka znajduje się pomiędzy ulicami Brzeską a Skośną. Od wszystkich stron działka sąsiaduje z gruntami rolnymi. Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Jeden słup linii znajduje się na wycenianej nieruchomości. Budynek ceglany, kryty dachówką cementową, wrota drewniane – stan budynku zły. Brak prawnego dojazdu.
c.    Przeznaczenie w miejscowym planie – tereny pól i łąk bez prawa zabudowy;
d.    cena działki – 2 147 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 16-04-2008 r.

5.    Działka nr 264/2, k.m.2, obręb Fałkowice, wieś Fałkowice, KW 71424;
a.    powierzchnia działki 0,6100 ha (RV i W);
b.    działka niezabudowana, położona w środkowej części wsi Fałkowice przy drodze w kierunku Lubnowa. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej nn. oraz napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Teren płaski, nieogrodzony, systematycznie koszony.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pas szerokości 65 m. od drogi publicznej przeznaczony pod rozwój zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Na pozostałej części studium przewiduje użytki rolne.
d.    cena działki – 35 075 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 16-04-2008 r.

6.    Działka nr 365/2, k.m.2, obręb Fałkowice, wieś Fałkowice, KW 71423;
a.    powierzchnia działki 0,6900 ha (RIVb);
b.    działka niezabudowana, znajdująca się na skraju wsi , od strony wsi Lubnów, przy drodze Fałkowice – Lubnów, w sąsiedztwie budynku mieszkalnego nr 110. Przez wyceniana działkę przebiega sieć wodociągowa. Istnieje możliwość podłączenia
do sieci napowietrznej nn. oraz sieci napowietrznej telekomunikacyjnej. Teren płaski. W narożniku znajduje się przydrożna murowana z cegły kapliczka.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności.
d.    cena działki – 35 087 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 16-04-2008 r.

Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena działki podana w pkt „d” jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT (22%) ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. Od podatku VAT są zwolnione działki numer 165 i 175/56, 
  • Wywieszono na okres 06-03-2008 r. do 27-03-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 16.

nowa podstrona, dodana 2008-03-06Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-03-06