Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działka numer 29/1 wies Domaradz

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

29/1, k.m.1, obręb Domaradz, wieś Domaradz, KW 71630;
a.    powierzchnia działki 0,1200 ha (B);
b.    działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym (stodoła),
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności;
d.    cena działki – 32 760 zł (zwolniona z podatku VAT);
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony, jeżeli obecny najemca nie skorzysta z pierwszeństwa kupna w/w nieruchomości;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 02-06-2008 r.

Uwagi:
  • Wniosek, o którym mowa w pkt f należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena działki podana w pkt d jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. 
  • Wywieszono na okres 21-04-2008 r. do 12-05-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080).

nowa podstrona, dodana 2008-04-21

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-04-21