Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Działka numer 990/111, wieś Pokój

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dz. 990/111, k.m.2, obręb Pokój, wieś Pokój, KW 74101;

a.    powierzchnia działki 0,0100 ha (B-RV);
b.    działka niezabudowana;
c.    w miejscowym planie jako „MN” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
d.    cena działki – 1 160 zł (plus 22% VAT);
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 02-06-2008 r.

Uwagi:
 • Wniosek, o którym mowa w pkt f należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
 • Cena działki podana w pkt d jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. 
 • Wywieszono na okres 21-04-2008 r. do 12-05-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
 • Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080).

nowa podstrona, dodana 2008-04-21Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-04-21
Metryczka
 • opublikowano:
  21-04-2008 13:36
  przez: Mariusz Danielak
 • zmodyfikowano:
  22-04-2008 14:15
  przez: Mariusz Danielak
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl