Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

dz. 90/1, k.m. 1, obręb Krogulna

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

1.    Działka numer 90/1, k.m.1, obręb Krogulna, wieś Krogulna, KW 66887;
a.    powierzchnia działki 0,0800 ha (B);
b.    działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności;
d.    cena działki – 25 144 zł (zwolniona z podatku VAT);
e.    sprzedaż w formie -  bezprzetargowej, jeżeli obecny najemca skorzysta z pierwszeństwa kupna w/w nieruchomości;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 22-07-2008 r.

Uwagi:
Wniosek, o którym mowa w pkt f należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
Cena działki podana w pkt d jest ceną nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. 
Wywieszono na okres 10-06-2008 r. do 01-07-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080).nowa podstrona, dodana 2008-06-09Podmiot udostępniający: Barbar Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-06-09
Metryczka
  • opublikowano:
    09-06-2008 15:19
    przez: Mariusz Danielak
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl