Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieruchomość zabudowana ośrodkiem zdrowia w Pokoju

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.


1.    Działka nr 1067/26 i 1068/26, k.m.2, obręb Pokój, wieś Pokój, KW 66127;
a.    powierzchnia działki 0,1157 ha (B-RV);
b.    Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości przy drodze wojewódzkiej (Opole – Namysłów, pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi). Teren płaski, zabudowany parterowym budynkiem ośrodka zdrowia. Dojazd do nieruchomości droga utwardzoną. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość jest użytkowana. Powierzchnia działki jest w pełni zagospodarowana, teren z dwóch stron jest ogrodzony. Możliwość dalszego wykorzystywania nieruchomości wyłącznie na cele związane z ochroną zdrowia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie opieki co najmniej podstawowej.
c.    Teren zabudowy niskiej i usługowej, bliskość terenów mieszkaniowych;
d.    cena działki – 262 500 zł;
e.    sprzedaż w formie -  przetarg, jeżeli dotychczasowy najemca nie skorzysta z przysługującemu mu pierwszeństwa kupna nieruchomości.
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 20-08-2008 r.

Uwagi:
  • Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena działki podana w pkt „d” jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. Działki 1067/26 i 1068/26 są zwolnione z podatku VAT.
  • Wywieszono na okres 09-07-2008 r. do 30-07-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 16.


nowa podstrona, dodana 2008-07-09Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-07-09