Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działka 148/2 Krogulna, 128/1 Zawiść

 

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

1.      Nieruchomość nr 148/2, k.m.1, obręb Krogulna, wieś Krogulna, KW 67742;

a.      powierzchnia nieruchomości 0,1895 ha (RV);

b.      nieruchomość gruntowa niezabudowana;

c.      brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wg studium rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługi dla ludności,

d.      cena nieruchomości – 21 000 zł;

e.      sprzedaż w formie -  przetarg;

f.        termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy do 04-11-2008 r.

 

2.      Nieruchomość nr 128/1, k.m.1, obręb Zawiść, wieś Zawiść, KW brak;

g.      powierzchnia nieruchomości 0,0192 ha (RVI);

h.      nieruchomość gruntowa niezabudowana;

i.         brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wg studium zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności,

j.         cena nieruchomości – 1809 zł;

k.       sprzedaż w formie -  bezprzetargowej;

l.         termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy do 04-11-2008 r.

 

 

Uwagi:

Ø      Wniosek, o którym mowa w pkt f i l należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie,
w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.

Ø      Cena nieruchomości podana w pkt d i j jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem (założeniem) do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Ø      Wywieszono na okres 22-09-2008 r. do 13-10-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój.

Ø      Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080).

 

nowa podstrona, dodana 2008-09-22

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)