Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działka 164 w Dąbrówce Dolnej oraz lokale mieszkalne dla najemców (Zawiść i Świercowskie)

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1.    Lokal mieszkalny (przedmiotem sprzedaży będzie prawo ustanowienia odrębnej własności)
a.    powierzchnia lokalu 98,70 m. kw.
b.    Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni przedpokoju i łazienki.
c.    cena lokalu – 37 414,00 zł (plus 976 zł/wycena oraz koszty notarialne).
d.    sprzedaż w formie -  bezprzetargowo (sprzedaż obecnemu najemcy).
e.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 26-01-2009 r.

2.    Działka nr 164, k.m.1, obręb Dąbrówka Dolna, wieś Dąbrówka Dolna, KW 42332;
a.    powierzchnia działki 0,0700 ha (B-RV);
b.    działka zabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Położona
w środkowej części wsi, przy ulicy Święcińskiej 13. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej nn. oraz sieci telekomunikacyjnej. Teren płaski, częściowo ogrodzony. Bliskość terenów mieszkaniowych. Budynek mieszkalny oraz połączony z nim budynek gospodarczy znajdują się w bardzo złym stanie technicznym.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługi dla ludności,
d.    cena działki – 20 874 zł plus 610 /wycena
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 26-01-2009 r.

3.    Działka nr 67/2, k.m.1, obręb Domaradz wieś Domaradz, KW 54621
a.    powierzchnia działki 0,3244 ha ;
b.    działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Położona we wsi Domaradz (przysiółek Świercowskie). Budynek gospodarczy oraz część mieszkalna znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają remontu. Teren płaski nieogrodzony. Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej oraz elektrycznej.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności;
d.    cena działki – 48 658 zł plus 610 zł/wycena;
e.    sprzedaż w formie -  bezprzetargowo (sprzedaż obecnemu najemcy).
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 26-01-2009 r.Uwagi:
Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie,
w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
Cena działki podana jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT (22%) ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. Od podatku VAT są zwolnione działki numer 164; 67/2; 90/1 oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Wywieszono na okres 15-12-2008 r. do 05-01-2009 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl

Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 16.

nowa podstrona, dodana 2008-12-15

 

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 15-12-2008 r.