Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA

nowa podstrona, dodana 2006-11-08

Pokój, dnia 8.11.2006 r.


                                                        OBWIESZCZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra

Na podstawie art. 17, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXI/280/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 27 marca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra obejmującego tereny położone w Krzywej Górze – działki nr 393/3, 393/4, 395/4 arkusz mapy 3, obręb Krzywa Góra, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 listopada do 14 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 w godz. 9.00 - 14,00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 sala narad o godz. 12,00.

Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2006 r


                                                                                          WÓJT GMINY POKÓJ

                                                                                              Władysław Kuik
informację wytworzył(a): Referat GPI U.G Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Inspektor
data wytworzenia: 08-11-2006