Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

Pokój 10.12.2007 r.


OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

   
    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pokój uchwały nr IX/63/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój obejmującego obszar działek nr 1296/24 i 1297/24 położonych w Pokoju przy ul. Namysłowskiej z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8. 46-034 Pokój w terminie do dnia 15 stycznia 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy         

Barbara Zając       
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 10.12.2007 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    10-12-2007 11:04
    przez: Tomasz Zimoch
  • zmodyfikowano:
    10-12-2007 11:06
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl