Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

Pokój 2008-02-12

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Zieleniec


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Pokoju uchwały nr IX/62/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec, obejmującego obszar wsi w granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8 w terminie do dnia 14 marca 2008 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy            

Barbara Zając          Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2008-02-12