Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

Pokój 14.03.2007 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

    Na podstawie  art.  17   pkt.10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz  Uchwały Nr IX/63/2007  Rady Gminy Pokój z dnia   31  sierpnia 2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój,  obejmujący obszar działek nr  1296/24 i 1297/24 położonych w  Pokoju przy ul. Namysłowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  25 marca do 22 kwietnia 2008 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w godz. od 900  do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój o godz.  1400.
Zgodnie  z  art.  18 ust.1 ustawy, każdy , kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2008 r.


Wójt Gminy Pokój         

(-) Barbara Zając         Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2008-03-14