Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

 OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
 

 

    Na podstawie  art.  17  pkt. 10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  80  poz.  717  z  późniejszymi  zmianami) i Uchwały Rady Gminy Pokój Nr IX/62/2007  z dnia  31 sierpnia  2007 roku, 
zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec, obejmującego obszar wsi w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 października do 21 listopada  2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza  8  w godz. od 900  do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 listopada  2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju  przy ul. Sienkiewicza 8  w sali narad  o godz.  1300.

Zgodnie  z  art.  18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia  2008 roku.

 

Wójt Gminy Pokój         

Barbara Zając            

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2008-10-16