Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTC SP Z O.O. (...) w miejscowości Fałkowice

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 

Zgodnie art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.)oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późń. zm.), zawiadamiam, że  zostało wszczęte, postępowanie na żądanie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 w im. której działa firma Walko Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, 45-089 Opole, ul. Konsularna 8a/1, biuro   45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 7 w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTC SP Z O.O. polegająca na budowie wieży kratowej o wysokości 54, 5 m, montażu na niej systemu anten GSM, DCS, UMTS, WIMAX i MW, posadowieniu kontenera typu GROETZ 10” (o wymiarach 2,5 x 3,2 m, wysokość 3,2 m) wyposażonego w urządzenia teletechniczne oraz wykonanie linii zasilającej w miejscowości Fałkowice 109 na działce ewidencyjnej  nr 228 - arkusz mapy 2, obręb Fałkowice.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój 11, I piętro, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
Wójt Gminy Pokój         
 
Barbara Zając            


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2008-10-23