Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku szopo-wiaty na budynek demontażu pojazdów (...) w miejscowości Domaradzka Kuźnia

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 

Zgodnie art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.)oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późń. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie na żądanie Auto-Handel Bartłomiej Kaczmarz, ul. Krapkowicka 10, 45-715 Opole  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Zmiana sposobu użytkowania budynku szopo-wiaty na budynek demontażu pojazdów(recykling),  utwardzenie placu, parking( 3 miejsca postojowe)

w miejscowości Domaradzka Kuźnia, przy ul. Opolskiej na działce ewidencyjnej nr 138/8 - arkusz mapy 1, obręb Domaradzka Kuźnia .

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój 11, I piętro, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
 

Wójt Gminy Pokój         

Barbara Zając             

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2008-10-23