Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Zieleniec
 
 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Rady Gminy Pokój Nr IX/62/2007 z dnia  31 sierpnia 2007 roku, 

zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec, obejmującego obszar wsi w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 kwietnia do 08 maja 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju  ul. Sienkiewicza 8 w godz. od 900 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8 w sali narad o godz. 1300.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2009 roku.

 
 
 
Wójt Gminy Pokój                           
 
Barbara Zając                               

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-04-01