Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


SG-V- 7331 /20/2008                                                                                                                                                       Pokój, dnia 07.09.2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz.717 z późn. zm) zawiadamiam , że 07.09.2009 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS-53342 Lubnów”, polegającej na:

-        budowie telekomunikacyjnej wieży stalowej kratowej o wysokości całkowitej h = 54,5 m

-        montażu czterech anten sektorowych AS5 w systemie GSM/DCS/UMTS na wysokości 51 m n.p.t., skierowanych na azymut 55[±]°,145 [±]°,235 [±]°, 325 [±]°, montażu sześć anten sektorowych typu P.N.300612 na wysokości 44 m n.p.t., skierowanych na azymut: 0º, 60 °, 120°,180°, 240°, 300°,

-        montażu czterech anten parabolicznych typ AM-1 na wysokości zawieszenia 48,6,  48,6, 48,6, 47,30 m n. p.t., skierowanych na azymut 62(±), 224(±), 270(±), 342(±), montowanych na wieży,

-        posadowieniu kontenera technologicznego o wymiarach 2,5 x 3,2, h=3,2 na urządzenia teletechniczne,

-        budowie linii zasilającej elektroenergetycznej,

-        budowie ogrodzenia terenu oraz dojazdu do stacji bazowej przewidzianej do realizacji w miejscowości Fałkowice na działce ozn. nr ewid. gruntu 228, arkusz mapy 2, obręb Fałkowice.

Dla: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., 02-222 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 181

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 41.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2009-09-07