Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Domaradzka Kuźnia

Pokój, dnia 13.10.2009 r.

SG-V- 7331 /18/2009
 
 
 
  
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego
 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz.717 z późn. zm) zawiadamiam, że dnia 13.10.2009 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogi powiatowej (ul. Opolskiej) w miejscowości Domaradzka Kuźnia na działkach 94/2, 170, 177/1, 224, 206, 252, 409/1 arkusz mapy 1, obręb Domaradzka Kuźnia i w miejscowości Lubnów na działce nr 201, arkusz mapy 2, obręb Lubnów.

Dla: Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z upoważnienia której działał Ewald Mrugała Zakład Usługowo-Handlowy „HME”, 45-288 Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504.

 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 41, I piętro.

 
 
Wójt Gminy Pokój                               
 
Barbara zając                                   

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2009-10-13