Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego - obręb Zawiść

SG.V-7331/21/2009
Pokój, dnia 19 października 2009 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pokój

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

 
zawiadamiam,
że w dniu 19.10.2009 r. zostało wszczęte na wniosek:
 
Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 105 x 68 metrów  z infrastrukturą techniczną, montażu kontenera typowego o pow. uż. do 30 m2, ogrodzenia z siatki stalowej na działce ew. nr 61 k.m.1 obręb Zawiść, gmina Pokój.

 

                Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

                Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 pokój, biuro nr 41.

 
Otrzymują:

1).Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Opolu

ul.1-go Maja 6

Opole

2). Anna i Waldemar Cieplikowie

ul.Nowy Świat 13

46-034 Pokój

3).Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

4). Katarzyna Krauze

ul. Lipowa 13

Borkowice

5). Mariusz Krauze

ul. Odrodzenia 26 A m.6

Lasowice Małe

6). PGL Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kluczbork

ul. Mickiewicza 8

Kluczbork

7).Powiat Namysłowski

Plac Wolności 12A

Namysłów 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-10-19