Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
 
 

Stosownie do art.53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pokój reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Joannę Ptaszek z dnia 19.10.2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego, posadowieniu kontenera wraz wykonaniem przyłączy infrastruktury technicznej: wodociągowego, elektrycznego i kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieralnym na ścieki o pojemności 10 m³ oraz miejsc parkingowych i ogrodzenia terenu w miejscowości Zawiść ul. Odrodzenia Polski na działce nr 61 arkusz mapy 1, obręb Zawiść.

 
ZAWIADAMIA SIĘ,
 

Że została wydana na rzecz Gminy Pokój, 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8 reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Joannę Ptaszek, decyzja nr SG-V-7331/21/09 z dnia 12.03.2010 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.

budowa boiska sportowego, posadowieniu kontenera wraz z wykonaniem przyłączy infrastruktury technicznej: wodociągowego, elektrycznego i kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieralnym na ścieki o pojemności 10 m3 oraz miejsc parkingowych i ogrodzenia terenu w miejscowości Zawiść ul. Odrodzenia Polski na działce nr 61 arkusz mapy 1, obręb Zawiść. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2020-03-19