Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ


    Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) w zw. z art. 49 k.p.a. zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotem decyzji jest inwestycja polegająca na budowie tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice – Zieleniec.

Z zebranym materiałem w niniejszej sprawie można się zapoznać, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia,  w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 40 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8:00 do 15:00. Sprawę prowadzi Mariusz Danielak tel. nr 077-4693-085 wew. 40. W podanym powyżej terminie strona może wnieść odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, zgodnie z art. 127 kodeksu postępowania administracyjnego. 


Wywieszono: (Siedlice tablica ogłoszeń, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl)
Pokój, dnia 04-08-2010 r.
 

nowa podstrona, dodana 2010-08-04

 

Podmiot udostępniający: Wjt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: MariuszDanielak
Data wytworzenia: 2010-08-04