Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.gminapokoj.pl OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGo PODSTAWOWEGo sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY POKÓJ

 

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 23d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY POKÓJ

 

zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gminapokoj.pl

 zamieszczono
 

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE

sporządzone dla potrzeb projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój" , w gminie Pokój powiatu namysłowskiego, w województwie opolskim.

 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ulicy Sienkiewicza 8, biuro nr 41 i może być udostępnione zainteresowanym do wglądu na zasadach określonych w art. 8 - 15 przywołanej wyżej ustawy. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2010-11-18