Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Pokój o udostępnieniu do wglądu OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY POKÓJ

 

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 23d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY POKÓJ

 

zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminapokoj.pl>OCHRONA ŚRODOWISKA>informacje o środowisku

 
zamieszczono
 

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE

sporządzone dla potrzeb projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój", w Gminie Pokój powiatu namysłowskiego, w województwie opolskim.

 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ulicy Sienkiewicza 8, biuro nr 41 i może być udostępnione zainteresowanym do wglądu na zasadach określonych w art. 8 - 15 przywołanej wyżej ustawy.

 
 

Wójt Gminy Pokój                          

Barbara Zając                              

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2010-11-25