Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój

Pokój, dnia 22.06.2011r.
 


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pokój uchwały nr IV/27/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój.
Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój.

Wnioski do zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w terminie do dnia 28 lipca 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zmiana studium obejmuje obszar wsi Pokój.
Wójt Gminy Pokój

    Barbara Zając

  1. PDFUchwała Rady Gminy.pdf
  2. PDFZałącznik.pdf

nowa podstrona, dodana 2011-06-22

 

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2011-06-22