Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 177.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 177/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 25 marca 2009 r.
 

w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) w związku z § 2 uchwały Nr XXXIV/295/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia   26 czerwca 2006 r.  w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Wyznaczam siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pokój:

 
Nr
obwodu
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
Sołectwa Krzywa Góra, Ładza
Ładza
ul. Reymonta 3
budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy
2
Sołectwo Pokój
Pokój
ul. 1-go Maja 26
Gminny Ośrodek Kultury
w Pokoju
3

Sołectwa Krogulna, Siedlice, Zieleniec

Krogulna ul. Średnia 12 Świetlica Wiejska w Krogulnej

4

Sołectwo Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

Sołectwo Fałkowice
Domaradz 3
Szkoła Podstawowa                   w Domaradzu
5

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów

 
Dąbrówka Dolna
ul. Szkolna 5
Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej
6
Sołectwa: Kopalina, Zawiść
Zawiść
ul. Odrodzenia Polski 2
Świetlica Wiejska w Zawiści
 
§ 2

Zarządzenie niniejsze przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-03-25