Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Szkole Podstawowej w Pokoju

Treść specyfikacji oraz ogłoszenia znajduje się poniżej w formie plików do pobrania.

nowa podstrona, dodana 2008-06-18


Zmiana treści specyfikacji:
  1. profil okienny co najmniej czterokomorowy,
  2. drzwi wejściowe wykonać z aluminium (ciepłego) za wyjątkiem drzwi zapisanych w poz. 22 schematu stolarki (PCV),
  3. w poz. 2 schematu prawidłowa ilość okien wynosi 17 sztuk. 
  4. poz. 72 przedmiaru robót pozostaje bez zmian (drzwi stalowe).

Zapytanie Wykonawców:
  1. Prosimy o podanie poprawnej ilości m2 parapetów zewnętrznych (obróbek blacharskich). W przedmiarze robót podano 195,73 m3, a według naszych obliczeń jest to liczba mb przy szerokości 40 cm.
  2. Prosimy o dołączenie do SIWZ poprawnych schematów okien z ilością zgodną z załączonym przedmiarem robót oraz naniesionymi funkcjami i podziałem okien. Jednocześnie informujemy, że żadna Aprobata Techniczna  nie dopuszcza  podziału okien  przy wysokości  2,1 m na skrzydła szersze niż 1 mb (załączeniu przesyłamy proponowane podziały i funkcje okien).
  3. W których oknach i których skrzydłach ma być zastosowany mechanizm uchyłu skrzydeł (skrzydła te mogą być tylko uchylne)?
  4. Ile nawiewników higrosterowanych należy przewidzieć w jednym oknie?
  5. Który współczynnik dla profili okiennych U<=1,4 W/m2K czy U<=1,7W/m2K jest właściwy dla kalkulacji oferty?
Ad.1 Poprawne wyliczenie dla parapetów zewnętrznych to 206,55 mb x 0,40 (szer.) = 82,62 m2 (błąd rachunkowy w przedmiarze).
Ad. 2 W załączonym schemacie poglądowym stolarki w pkt 2. powinno być 17 szt. okien. W pkt 4 zmienić skrzydła z rozwieranych tylko na uchylne. Pozostałe punkty schematu bez zmian. Odnośnie podziału okien należy - zgodnie z wymaganiem zawartym w SIWZ - dokonać pomiarów w naturze. Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy wobec czego mogą powstać różnice między nim a rzeczywistymi wartościami (co może przenosić się na wartości potrzebne do uzyskania aprobat technicznych). Wg posiadanej przez Zamawiającego wiedzy żądany podział okien jest zgodny z aprobatami technicznymi producentów okien.
Ad. 3 Mechanizm uchyłu skrzydeł nie dotyczy tego obiektu.
Ad. 4 W jednym oknie należy zamontować jeden nawiewnik higrosterowany.
Ad. 5 Właściwym współczynnikiem jest U<=1,4 W/m2K


Informacja o wyborze oferty znajduje się poniżej w formie pliku do pobrania.


Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-06-18