Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 10 w Pokoju

Treść specyfikacji oraz ogłoszenia znajduje się poniżej w formie plików do pobrania.


Informacja o wyborze oferty znajduje się poniżej w formie pliku do pobrania.Ważne - w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesunięci ulega termin składania oferta na: 16 lipca 2008 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert 16 lipca 2008 r. godz. 10:10


nowa podstrona, dodana 2008-06-19

Zmiana treści specyfikacji:
  • profil okienny co najmniej czterokomorowy,
  • mechanizm uchyłu skrzydeł z poziomu podłogi nie dotyczy tego obiektu,
  • drzwi zewnętrzne (wszystkie) wykonać z aluminium (ciepłego),
  • w przedmiarze robót nie ujęto: w poz. 125 d.7 demontażu parapetów zewnętrznych; demontażu i montażu parapetów zewnętrznych przy górnych oknach (naświetlach); domontażu i montażu okapników stalowych nad okanami dolnymi i górnymi - co należy skalkulować w ofercie,
  • docieplenie części ościeży zewnętrznych - 5 cm - dotyczy wyłącznie ościeży murowanych.
Zapytanie Wykonawcy:
  1. W których oknach i w których skrzydłach ma być zastosowany mechanizm uchyłu?
  2. Ile nawiewników higrosterowanych przewidzieć w danym oknie?
  3. W przedmiarze robót poz. 124 ujęto 12 sztuk drzwi, natomiast w zestawieniu stolarki podano 14 sztuk - która ilość jest poprawna?
Ad. 1. Mechanizm uchyłu skrzydeł z poziomu podłogi nie dotyczy tego obiektu.
Ad. 2. W każdym oknie należy zamontować jeden nawiewnik higrosterowany.
Ad. 3. Poprawna jest ilość 12 sztuk.


Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-06-19