Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 259.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 259/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
 

w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie § 2 uchwały Nr XXXIV/295/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia  26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Wyznaczam siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pokój do wyborów powszechnych:

 
Nr
obwodu
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
Sołectwa Krzywa Góra, Ładza
budynek byłej Szkoły Podstawowej,
ul. Reymonta 3,
Ładza
2
Sołectwo Pokój
Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Wojska Polskiego  26,
Pokój
3

Sołectwa Krogulna, Siedlice, Zieleniec

Świetlica Wiejska,
ul. Średnia 12,
Krogulna
4

Sołectwo Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

Sołectwo Fałkowice
Szkoła Podstawowa,
Domaradz 3,
Domaradz
5

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów

 
Środowiskowy Hufiec Pracy,
ul. Szkolna 5,
Dąbrówka Dolna
6
Sołectwa: Kopalina, Zawiść
Świetlica Wiejska,
ul. Odrodzenia Polski 2,
Zawiść
 
§ 2

Zarządzenie niniejsze przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2010-04-27