Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Informacja
o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do glosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz
- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do glosowania lub
- posiadająca zaświadczenie o prawie do glosowania.
Pełnomocnictwo do glosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedna z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć do dnia 10 czerwca 2010 r.
Wyborca, który po dniu pierwszego glosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do glosowania w jego imieniu w dniu ponownego glosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania do dnia 24 czerwca 2010 r.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania,
- kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu glosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopie zaświadczenia o prawie do glosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Aby uzyskać pełną informację dotyczącą pełnomocnictwa KLIKNIJ TUTAJ
 

Kontakt w sprawie pełnomocnictwa w Urzędzie Gminy Pokój: tel. 77 469 30 97 wew. 16

 

Załączniki:


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2010-05-19