Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów (pomocy) dydaktycznych dla potrzeb projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Opis zamówienia (formularz) zawiera poniższa tabela.

 DOCWykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego..doc

Ofertę, na którą składa się formularz ofertowy z podanymi cenami dla poszczegłonych pomocy dydaktycznych należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nie otwierac przed dniem 14 września 2012 r. godz. 12:00"

do dnia 14 września 2012 r. do godz. 12:00. Miejsce składania ofert - sekretariat.

Ceny podane w formularzu muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy, w tym podatki, opłaty, koszty transportu itp.

Miejsce dostawy pomocy dydaktycznych: SP Pokój oraz SP Domaradz

Termin dostawy - 7 dni od dnia wyboru oferty. O wyborze oferty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie i faxem/email. 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz - Joanna Ptaszek, tel. 077-46-93-085 wew. 13.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pomoce dydaktyczne.

 

 

nowa podstrona, dodana 2012-09-07

 

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2012-09-07