Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych- pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, artykuły papiernicze


Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów (pomocy) dydaktycznych dla potrzeb projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowychw ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis zamówienia (formularz) zawiera poniższa tabela.

DOCWykaz pomocy dydaktycznych_formularz oferty

Ofertę, na którą składa się formularz ofertowy z podanymi cenami dla poszczególnych pomocy dydaktycznych należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nie otwierać przed dniem 19 października 2012 r. godz. 12:00" do dnia 19 października 2012 r. do godz. 12:00. Miejsce składania ofert - sekretariat.
Ceny podane w formularzu muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy, w tym podatki, opłaty, koszty transportu itp.
Miejsce dostawy pomocy dydaktycznych: SP Pokój oraz SP Domaradz
Sposób dokonywania  wyboru oferty: najniższa cena brutto dla zestawu dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pomoce dydaktyczne.
Termin dostawy - 7 dni od dnia wyboru oferty. O wyborze oferty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie i faxem/email.
 

Wszelkich informacji udziela podinspektor Jolanta Domaradzka, tel. 077-46-93-085 wew. 34.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Domaradzka
Data wytworzenia: 2012.10.11
Metryczka
  • opublikowano:
    11-10-2012 15:16
    przez: Jolanta Domaradzka
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl