Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont drogi gminnej 101623 O - ul. 1 Maja w Pokoju

 1. HTMLogłoszenie..html
 2. DOCSIWZ_IDW[1].doc
 3. DOCZałącznik nr 1 Druk oferty.doc
 4. DOCZałącznik nr 2.1 Oświadczenie wykonawcy art.22.doc
 5. DOCZałącznik nr 2.2 Oświadczenie wykonawcy art.24.doc
 6. RTFZałącznik nr 3 Wzór umowy.rtf
 7. PDFOpis techniczny.pdf
 8. PDFprzedmiar branża drogowa.pdf
 9. PDFstudzienka osadnikowa.pdf
 10. PDFniweleta 1.pdf
 11. PDFniweleta 2.pdf
 12. PDFprzekrój AA.pdf
 13. PDFprzekrój BB.pdf
 14. PDFprzekrój CC.pdf
 15. PDFprzekrój DD.pdf
 16. PDFszczegół 1.pdf
 17. PDFszczegół 2.pdf
 18. PDFszczegół 3.pdf
 19. PDFszczegół odprowadzenia wód.pdf
 20. PDFwidok ogólny zjazd do posesji.pdf
 21. PDFprzekrój 1-1.pdf
 22. PDFprzekrój 2-2.pdf
 23. PDFzagospodarowanie terenu.pdf
 24. DOCOkładka SST Pokój.doc
 25. DOCD.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.doc
 26. DOCD.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.doc
 27. DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc
 28. DOCD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.doc
 29. DOCD.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.doc
 30. DOCD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podłoża.doc
 31. DOCD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.doc
 32. DOCD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.doc
 33. DOCD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej.doc
 34. DOCD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.doc
 35. DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc
 36. DOCD.07.01.01-Oznakowanie poziome.doc
 37. DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc
 38. DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc
 39. DOCD.08.05.01-Ścieki z elem.prefabrykowanych.doc
 40. DOCD.08.01.02-Krawężniki kamienne.doc
 41. DOCD.08.05.03-Ściek z kostki kamiennej.doc
 42. DOCD.08.02.03-Chodniki z płyt kamiennych.doc
 43. DOCD-M.00.00.00 Wymagania ogólne.doc
 44. PDFopis.pdf
 45. PDFschemat proj.pdf
 46. PDFZagospodarowanie_terenu projekt.pdf
 47. PDFzestawienie materiałów.pdf
 48. PDFprzedmiar telekomunikacja.pdf
 49. DOCinformacja o wyborze oferty.doc

 

nowa podstrona, dodana 2011-08-12

 

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2011-08-12