Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowóz Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci dla potrzeb projektu pn. Ja w szkole II


Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci dla potrzeb projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Opis zamówienia:

Termin: soboty marzec- kwiecień

Ilość wyjazdów: 5 dowozów

Miejsce dowozów:

1. Szkoła Podstawowa w Pokoju- basen „Delfin” Namysłów/ Basen „Delfin” Namysłów- Szkoła Podstawowa w Pokoju (22 i opiekun)

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu- basen „Delfin” Namysłów/ Basen „Delfin” Namysłów- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu (20 uczniów i opiekun)

 Ofertę, z podaną stawką należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nie otwierać przed dniem 08 marca 2013 r. godz. 12:00"

do dnia 08 marca 2012 r. do godz. 12:00. Miejsce składania ofert - sekretariat.

O wyborze oferty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie i faxem/email. 

Kryterium wyboru ofert – cena brutto za 1 dowóz - 100%

Wszelkich informacji udziela Jolanta Domaradzka, tel. 77-46-93-085 wew. 36

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zajac
Data wytworzenia: 25/02/2013