Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie - usunięte

Zarządzenie Nr 174/2009

Wójta Gminy Pokój

z dnia 16 marca 2009 r.

 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

 
 
 
 

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz.219 z późn. zmianami)  zarządzam co następuje:

 
§1
 

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są sołeckie tablice informacyjne ustawione w poszczególnych miejscowościach gminy Pokój.

 
§2
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i stronie internetowej gminy Pokój.

 
 
 
         Wójt                                        
/-/ Barbara Zając                               

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-03-16
Metryczka
  • opublikowano:
    17-03-2009 10:00
    przez: Tomasz Zimoch
  • zmodyfikowano:
    26-03-2009 14:48
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl