Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy Pokój
z dnia 04 marca 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) z a r z ą d z a m co następuje:

§1

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są sołeckie tablice informacyjne ustawione w miejscowościach gminy Pokój tj. Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Domaradz, Fałkowice, Krogulna, Kopalina , Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Pokój.

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2014-03-04