Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady wpisania do spisu wyborców

Zasady wpisania do spisu wyborców

 

W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, RADY M. ST. WARSZAWY I RAD DZIELNIC

ORAZ WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

1.       Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

2.       W spisie wyborców ujęci są obywatele Polski i Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze działania Rady Gminy Pokój.

3.       Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek złożony do Urzędu Gminy Pokój, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Gminy Pokój, spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 16 listopada 2010r.

4.       Wyborca może udzielić pełnomocnictwa do głosowania osobie, która w jego imieniu odda głos w wyborach (zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 21 kwietnia 2010r.). Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 11 listopada 2010r.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w dniach od 8 – 12 listopada 2010r. w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 pok Nr 16 w godzinach pracy, tj. w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

 
 

W wyborach samorządowych nie ma możliwości dopisywania do spisu na wniosek wyborcy w związku z czasowym przebywaniem na obszarze Gminy Pokój w okresie obejmującym dzień wyborów. Nie wydaje się również zaświadczeń o prawie do głosowania osobom, które zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów.

 

 

WÓJT GMINY POKÓJ               

Barbara Zając                   

               


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2010-10-20