Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 23.10.2010 r.
o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów
do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
 
 

Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju podaje do wiadomości wyborców, co następuje: 

W okręgu wyborczym nr 8 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pokój obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju zarejestrowała jedną listę zgłoszonych kandydatów, których liczba jest równa liczbie mandatów radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 8.

W związku z tym, na podstawie art. 108 ust. 1 Ordynacji wyborczej w okręgu wyborczym nr 8 wyborów do Rady Gminy Pokój termin zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8 zostaje przedłużony o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia, czyli do 28 października 2010 r. do godz. 2400. 

 
 
Przewodnicząca                       
Gminnej Komisji Wyborczej           
w Pokoju                      
 
Ewa Lizak                      

Podmiot udostępniający: Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 2010-10-23

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-10-2010 00:05
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl