Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju-zakres działania

Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa w Pokoju
ul. 1-go Maja 15
46-034 Pokój
tel. 77 469-30-90
e-mail:
strona www: www.psppokoj.pl
Dyrektor: mgr Zdzisława Letka


Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju jest jednostką organizacyjną gminy, jest to placówka sześcioklasowa .

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczy szkoły, a w szczególności:

  1. realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia się oraz prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
  2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na drugim etapie kształcenia ,
  3. zapewnia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej,
  4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków poszczególnej ze szkół i wieku ucznia,
  5. traktuje wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Podstwy prawne:Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Letka
data wytworzenia: 2004-07-13