Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju jest gminną jednostką organizacyjną powołaną dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Zakład używa pieczątki podłużnej o treści:
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sienkiewicza 8, 46- 034 Pokój, tel. 77/4693080 w. 14

Działalność zakładu obejmuje obszar gminy Pokój.

Gospodarka komunalna zakładu prowadzona jest w formie zakładu budżetowego.

Celem działalności zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych - wymienionych w § 7

Do podstawowych zadań zakładu należą:
 1. Utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zieleniec wraz z siecią wodociągową,
 2. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły,
 3. Utrzymanie i eksploatacja gminnego składowiska odpadów komunalnych,
 4. Utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Zieleniec i Krzywa Góra,
 5. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości,
 6. Unieszkodliwianie płynnych odpadów komunalnych,
 7. Przeprowadzenie konserwacji i remontów obiektów stanowiących mienie komunalne,
 8. Wykonywanie na zlecenie Wójta Gminy innych prac niezbędnych dla gminy.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju
ul. Sienkiewicza 8
46- 034 Pokój
e-mail:
tel. 0-77 469-30-80 w. 14

Kierownik: Henryk Ślusarczyk
Główna Księgowa: Anna Chrzan


informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 13.07.2004r.
Metryczka
 • opublikowano:
  13-07-2004 14:15
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  17-09-2007 15:42
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl