Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju jest gminną jednostką organizacyjną powołaną dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Zakład używa pieczątki podłużnej o treści:
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sienkiewicza 8, 46- 034 Pokój, tel. 77/4693080 w. 14

Działalność zakładu obejmuje obszar gminy Pokój.

Gospodarka komunalna zakładu prowadzona jest w formie zakładu budżetowego.

Celem działalności zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych - wymienionych w § 7

Do podstawowych zadań zakładu należą:
  1. Utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zieleniec wraz z siecią wodociągową,
  2. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły,
  3. Utrzymanie i eksploatacja gminnego składowiska odpadów komunalnych,
  4. Utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Zieleniec i Krzywa Góra,
  5. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości,
  6. Unieszkodliwianie płynnych odpadów komunalnych,
  7. Przeprowadzenie konserwacji i remontów obiektów stanowiących mienie komunalne,
  8. Wykonywanie na zlecenie Wójta Gminy innych prac niezbędnych dla gminy.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju
ul. Sienkiewicza 8
46- 034 Pokój
e-mail:
tel. 0-77 469-30-80 w. 14

Kierownik: Henryk Ślusarczyk
Główna Księgowa: Anna Chrzan


informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 13.07.2004r.