Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy w Pokoju w dniu 26 czerwca 2006 r.

nowa podstrona, dodana 2006-06-19

Pokój, dnia 19.05.2006 r.

 

 

Pan/Pani

 

                                                                          

 

                     

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy w Pokoju, sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2006 r.                          o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy

5.      Wystąpienie przedstawiciela firmy REMONDIS

  1. Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w placówkach oświatowych na terenie gminy        – informacja dyrektorów

7.      Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach bieżących

8.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji

9.      Interpelacje i wnioski radnych

  1. Zapytania i wnioski mieszkańców
  2. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
  4. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat kontroli realizacji projektów „Odnowa wsi”
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Pokoju

b)      podziału Gminy Pokój na obwody głosowania

c)      uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Pokój

d)      zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
  2. Zakończenie sesji

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Gosławskiinformację wytworzył(a): UG POKÓJ
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 19.06.2006 r.