Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji

nowa podstrona, dodana 2006-08-21

Pokój, dnia 21.08.2006 r.

 

 

Zawiadomienie o sesji

 

 

 

Zwołuję XXXV sesję Rady Gminy w Pokoju, sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2006 r.                          o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy

5.      Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach bieżących

6.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji

7.      Interpelacje i wnioski radnych

  1. Zapytania i wnioski mieszkańców
  2. Informacja nt. działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pokoju
  3. Informacja nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      przystąpienia Gminy Pokój, w roli partnera, do przedsięwzięcia mającego na celu wdrożenie podejścia Leader

b)      uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Pokój

c)      zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej

(obręb Dąbrówka Dolna)

d)      określenia osób inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich wynagradzania

e)      zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
  2. Zakończenie sesji

 

 

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        mgr Jacek Gosławskiinformację wytworzył(a): UG POKój
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 21.08.2006 r.