Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O SESJI

nowa podstrona, dodana 2006-10-17

Pokój, dnia 13.10.2006 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

 

 

 

Zapraszam na  XXXVI sesję Rady Gminy w Pokoju, sesja odbędzie się w dniu                                          23 października 2006 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4.       Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy

5.       Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach bieżących

6.       Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji     

7.       Interpelacje i wnioski radnych

8.       Zapytania i wnioski mieszkańców ok. godz.1530

9.       Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju

10.   Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju

11.   Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady nt. złożonych im oświadczeń majątkowych

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

b)      określenia osób inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich wynagradzania

c)      zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

13.   Podsumowanie pracy Wójta Gminy za okres kadencji 2002-2006

14.   Podsumowanie pracy Rady Gminy za okres kadencji 2002-2006

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
  2. Zakończenie sesji

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                      mgr Jacek Gosławski

informację wytworzył(a): UG POKÓJ
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 17.10.2006r.