Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O SESJI

nowa podstrona, dodana 2006-12-21

Pokój, dnia 21.12.2006 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

 

 

Zapraszam na III sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się
w dniu  29 grudnia 2006 r.  o godz.1000 w sali narad Urzędu Gminy w Pokoju
z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach bieżących
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji
 7. Interpelacje i wnioski radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji

b)      uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej
dla Przewodniczącego Rady Gminy

c)      uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej
dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

d)      ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

e)      zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy (obręb Lubnów)

f)        bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy

      (obręb Pokój)

g)      powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

h)      ustalenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pokój

i)        zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

j)        uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2007 r.

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
 3. Zakończenie sesji

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               mgr Jacek Gosławski

 

 informację wytworzył(a): UG Pokój
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 21.12.2006 r.