Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój


Pokój, dnia 10 kwietnia 2007 r.ZAWIADOMIENIE O SESJI


    Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2007 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 
1. 
Otwarcie sesji
2. 
Stwierdzenie prawomocności obrad
3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. 
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. 

Informacja Dyrektora Stobrawskiego Parku Krajobrazowego nt ochrony przyrody i funkcjonowania parku
6. 

Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji nt gospodarki melioracyjnej na terenie gminy
7. 
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach bieżących
8. 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji
9. 
Interpelacje i wnioski radnych
10. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2006 r.
11. 
Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  absolutorium dla Wójta Gminy
  b)
zamiany działek pomiędzy osobą prawną –  Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – a Gminą  Pokój
  c) zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
12. 
Zapytania i wnioski mieszkańców
13. 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
14. 
Zakończenie sesjiPrzewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski     

informację wytworzył(a): UG Pokój
za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
data wytworzenia: 10.04.2007 r.