Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 22 czerwca 2007 r.


      
ZAWIADOMIENIE O SESJI    Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 2 lipca 2007 r. godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Dyskusja na temat jakości kształcenia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji
 8. Interpelacje i wnioski radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)
powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju
   b) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2007-2010
   c) nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Pokój nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pokoju, składającej się z działki ewidencyjnej nr 802/67, k.m.1, KW nr 25779
   d) przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Pokój, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1067/26 i 1068/26, k.m. 2, KW nr 66127
   e) likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju”
   f) zmiany budżetu gminy na 2007 r.
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi Pani A.Górnickiej na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pokoju
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
 13. Zakończenie sesjiPrzewodniczący Rady Gminy         
    (-) Jacek Gosławski               informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
data wytworzenia: 22.06.2007 r.