Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 20 grudnia 2007 r.
OR-RGm 0052/XIII/2007


ZAWIADOMIENIE O SESJI


    Zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami,
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2007 rok
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2007 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników sądowych
  2. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
  3. zmiany uchwały nr IX/78/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy,
  4. zmiany budżetu gminy na 2007 r.
  5. uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy    

(-) Jacek Gosławski           Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 20.12.2007 r.