Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 20 marca 2008 r.

OR.II 0052/XVI/2008

ZAWIADOMIENIE O SESJI

    Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Bieżąca sytuacja finansowa i plany inwestycyjne na lata następne Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnych w Kup, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala w Pokoju.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  2. przystąpienia Gminy Pokój do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka zwyczajnego
  3. zmiany budżetu gminy na 2008 r.
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy         

mgr Jacek Gosławski               Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-03-20