Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 18 kwietnia 2008 r.

OR.II 0052/XVII/2008

ZAWIADOMIENIE O SESJI


    Zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2008 r. o godz.1500 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W POKOJU z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2007 r.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2007 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. absolutorium dla Wójta Gminy
  2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych)
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych)
  4. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju)
  5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju)
  6. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju)
  7. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju)
  8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu)
  9. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu)
  10. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pokój)
  11. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5)
  12. zmiany budżetu gminy na rok 2008
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy         

mgr Jacek Gosławski               
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-04-21