Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 9 maja 2008 r.
OR.II 0052/XVIII/2008

ZAWIADOMIENIE O SESJI


    Zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 13 maja 2008 r. o godz.1500 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W POKOJU z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej
  2. ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających przy placówkach oświatowych Gminy Pokój
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
  4. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych)
  5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych)
  6. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju)
  7. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju)
  8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  9. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju)
  10. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu)
  11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   (termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu)
  12. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pokój)
  13. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   (termomodernizacja budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5)
  14. zmiany budżetu gminy na rok 2008
 8. Zapytania i wnioski mieszkańców
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 10. Zakończenie sesjiPrzewodniczący Rady Gminy            

mgr Jacek Gosławski                  
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-05-09